4166.com金沙
热门产品:             -金沙娱乐平台官网-接待您
品牌
   
挑选 产品图片 产品名称 产品型号 产物品牌 参考价格 在线征询
 
  • 容积10L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-10 巩义予华 49000.00 在线购置
 
  • 容积5L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-5 巩义予华 38500.00 在线购置
 
  • 容积3L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-3 巩义予华 29700.00 在线购置
 
  • 容积2L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-2 巩义予华 24200.00 在线购置
 
  • 容积1L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-1 巩义予华 20900.00 在线购置
 
  • 容积0.5L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-05 巩义予华 16500.00 在线购置
 
  • 容积0.05L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-005 巩义予华 11500.00 在线购置
 
  • 容积0.1L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-01 巩义予华 13000.00 在线购置
 
  • 容积0.25L,设想压力22Mpa,设想温度350℃,控温精度±1℃
CJF-025 巩义予华 14300.00 在线购置
专题推荐
热卖推荐
产物资讯
相干产物

 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  违规告发

澳门金沙唯一授权官网 金沙娱乐平台官网-接待您